While this report gives errors

While this report gives errors.6 month old . while the error report

sorunum su sekıldedır son sonu raporlarında uzun surelı bır rapor yaklasık 6 aylık veya csv formatında dokuman almak ıstedıgımde bu hatayı verıyor .


[General Info]

Application: SambaPOS
Version: 4.1.82
Region: en
DB: SQ
Machine: MARIKOGLU
User: MÜNİR
Date: 03.11.2015
Time: 11:13

User Explanation:

MÜNİR said “”

[Exception Info 1]

Top-level Exception
Type: System.InvalidOperationException
Message: Sequence contains more than one matching element
Source: System.Core
Stack Trace: at System.Linq.Enumerable.SingleOrDefault[TSource](IEnumerable1 source, Func2 predicate)
at Samba.Domain.Models.Accounts.AccountTransactionDocument.UpdateSingletonTransactionAmount(Int32 transactionTypeId, String transactionName, Decimal amount, Decimal exchangeRate, IEnumerable1 accountDataList) at Samba.Domain.Models.Tickets.Calculation.UpdateCalculationTransaction(AccountTransactionDocument document, Decimal amount, Decimal exchangeRate, IEnumerable1 accountDataList)
at Samba.Domain.Models.Tickets.Ticket.CalculateServices(IEnumerable1 calculations, Decimal sum) at Samba.Domain.Models.Tickets.Ticket.GetPreTaxServicesTotal() at Samba.Modules.BasicReports.Reports.EndOfDayReport.EndDayAbstractReportViewModel.<CreateTicketTypeInfo>b__a9(Ticket y) in c:\Users\Emre\Documents\GitHub\SambaPOS-Gold\Samba.Modules.BasicReports\Reports\EndOfDayReport\EndDayReportViewModel.cs:line 449 at System.Linq.Enumerable.WhereSelectEnumerableIterator2.MoveNext()
at System.Linq.Enumerable.Sum(IEnumerable1 source) at Samba.Modules.BasicReports.Reports.EndOfDayReport.EndDayAbstractReportViewModel.<CreateTicketTypeInfo>b__a8(IGrouping2 x) in c:\Users\Emre\Documents\GitHub\SambaPOS-Gold\Samba.Modules.BasicReports\Reports\EndOfDayReport\EndDayReportViewModel.cs:line 445
at System.Linq.Enumerable.WhereSelectEnumerableIterator2.MoveNext() at System.Collections.Generic.List1…ctor(IEnumerable1 collection) at System.Linq.Enumerable.ToList[TSource](IEnumerable1 source)
at Samba.Modules.BasicReports.Reports.EndOfDayReport.EndDayAbstractReportViewModel.CreateTicketTypeInfo(SimpleReport report, IEnumerable`1 tickets, String header) in c:\Users\Emre\Documents\GitHub\SambaPOS-Gold\Samba.Modules.BasicReports\Reports\EndOfDayReport\EndDayReportViewModel.cs:line 443
at Samba.Modules.BasicReports.Reports.EndOfDayReport.EndDayAbstractReportViewModel.GetReport() in c:\Users\Emre\Documents\GitHub\SambaPOS-Gold\Samba.Modules.BasicReports\Reports\EndOfDayReport\EndDayReportViewModel.cs:line 59
at Samba.Presentation.Common.Reports.AbstractReport.b__2()


[Assembly Info]

Samba.Services, Version=1.0.0.0
mscorlib, Version=4.0.0.0
System, Version=4.0.0.0
Microsoft.Practices.Prism, Version=4.0.0.0
WindowsBase, Version=4.0.0.0
Samba.Infrastructure, Version=1.0.0.0
Samba.Infrastructure.Data, Version=1.0.0.0
PresentationFramework, Version=4.0.0.0
System.Xaml, Version=4.0.0.0
Samba.Presentation.Services, Version=1.0.0.0
FluentValidation, Version=3.4.0.0
Samba.Domain, Version=1.0.0.0
DevExpress.Xpf.Grid.v14.1, Version=14.1.6.0
DevExpress.Xpf.Grid.v14.1.Core, Version=14.1.6.0
PresentationCore, Version=4.0.0.0
Stateless, Version=1.0.0.0
System.Core, Version=4.0.0.0
System.Drawing, Version=4.0.0.0
DevExpress.Xpf.Core.v14.1, Version=14.1.6.0
EntityFramework, Version=4.4.0.0
System.Windows.Forms, Version=4.0.0.0
System.ComponentModel.Composition, Version=4.0.0.0
Samba.Localization, Version=1.0.0.0
Microsoft.CSharp, Version=4.0.0.0
Microsoft.Practices.ServiceLocation, Version=1.0.0.0
Samba.Persistance, Version=1.0.0.0
Microsoft.Practices.Prism.MefExtensions, Version=4.0.0.0
PropertyTools, Version=2012.4.14.1


[System Info]

Operating System
-Microsoft Windows 8.1 Enterprise
–CodeSet = 1254
–CSDVersion =
–CurrentTimeZone = 120
–FreePhysicalMemory = 12062024
–OSArchitecture = 64 bit
–OSLanguage = 1055
–ServicePackMajorVersion = 0
–ServicePackMinorVersion = 0
–Version = 6.3.9600

Machine
-MARIKOGLU
–Manufacturer = To be filled by O.E.M.
–Model = To be filled by O.E.M.
–TotalPhysicalMemory = 17075359744
–UserName = Marikoglu\MARIKOGLU\MÜNİR


Bu da aynı problem Münir. Tabii şimdi 6 aylık olduğu için bir şekilde eski adisyonun hareket belgesini bulup çift kayıtı düzeltmen gerekiyor. Rapor tarih aralığını daraltarak tam hangi günde hatayı verdiğini tespit edip o günün adisyon hareket belgelerini incelemeyi deneyebilirsin.

onuda buldum bıraz zordu budefakı yaklasım 11000 tıktan sonra haledebıldım yedemlemelerı yapıl versıyon 5 gececegım bugun yarın . cok tesekkur ederım

1 Like