V4 özel durum oluştu hatası

Merhaba Herkese,

SampaPos V4 kullanmaktayız cafede ve hesap ödeme ekranında bazende yeni masa açılışlarında özel bir durum oluştu hatası almaktayız ilgili hata logunu linkten indirebilirsiniz… Program üzerinden ilk kurulumdan sonra sadece ürün ve menü girişlerini yaptık herhangi bir reçete veya özel tetikleme gibi ekstre ayarlar hiç girmedik. Yeni üye olduğum için log buraya yükleyemiyorum We transfer aracılığı ile yükledim
https://we.tl/MXjxe6OZzw

gene aynı hatanın log’u belki linkten indirememiş arkadaşlar olablir

-----------------------------

[General Info]
Application: SambaPOS
Version:   4.1.82
Region:   tr
DB:     CE
Machine:   DESKTOP-CAEIRV9
User:    kervan
Date:    8.11.2017
Time:    14:43

User Explanation:
kervan said ""

-----------------------------

 [Exception Info 1]
Top-level Exception
Type:    System.Reflection.TargetInvocationException
Message:   Özel durum bir çağırma hedefi tarafından oluşturuldu.
Source:   mscorlib
Stack Trace: konum: System.RuntimeMethodHandle.InvokeMethod(Object target, Object[] arguments, Signature sig, Boolean constructor)
  konum: System.Reflection.RuntimeMethodInfo.UnsafeInvokeInternal(Object obj, Object[] parameters, Object[] arguments)
  konum: System.Delegate.DynamicInvokeImpl(Object[] args)
  konum: System.Windows.Threading.ExceptionWrapper.InternalRealCall(Delegate callback, Object args, Int32 numArgs)
  konum: System.Windows.Threading.ExceptionWrapper.TryCatchWhen(Object source, Delegate callback, Object args, Int32 numArgs, Delegate catchHandler)
  konum: System.Windows.Threading.DispatcherOperation.InvokeImpl()
  konum: System.Windows.Threading.DispatcherOperation.InvokeInSecurityContext(Object state)
  konum: System.Threading.ExecutionContext.RunInternal(ExecutionContext executionContext, ContextCallback callback, Object state, Boolean preserveSyncCtx)
  konum: System.Threading.ExecutionContext.Run(ExecutionContext executionContext, ContextCallback callback, Object state, Boolean preserveSyncCtx)
  konum: System.Threading.ExecutionContext.Run(ExecutionContext executionContext, ContextCallback callback, Object state)
  konum: MS.Internal.CulturePreservingExecutionContext.Run(CulturePreservingExecutionContext executionContext, ContextCallback callback, Object state)
  konum: System.Windows.Threading.DispatcherOperation.Invoke()
  konum: System.Windows.Threading.Dispatcher.ProcessQueue()
  konum: System.Windows.Threading.Dispatcher.WndProcHook(IntPtr hwnd, Int32 msg, IntPtr wParam, IntPtr lParam, Boolean& handled)
  konum: MS.Win32.HwndWrapper.WndProc(IntPtr hwnd, Int32 msg, IntPtr wParam, IntPtr lParam, Boolean& handled)
  konum: MS.Win32.HwndSubclass.DispatcherCallbackOperation(Object o)
  konum: System.Windows.Threading.ExceptionWrapper.InternalRealCall(Delegate callback, Object args, Int32 numArgs)
  konum: System.Windows.Threading.ExceptionWrapper.TryCatchWhen(Object source, Delegate callback, Object args, Int32 numArgs, Delegate catchHandler)
  konum: System.Windows.Threading.Dispatcher.LegacyInvokeImpl(DispatcherPriority priority, TimeSpan timeout, Delegate method, Object args, Int32 numArgs)
  konum: MS.Win32.HwndSubclass.SubclassWndProc(IntPtr hwnd, Int32 msg, IntPtr wParam, IntPtr lParam)
  konum: MS.Win32.UnsafeNativeMethods.DispatchMessage(MSG& msg)
  konum: System.Windows.Threading.Dispatcher.PushFrameImpl(DispatcherFrame frame)
  konum: System.Windows.Threading.Dispatcher.PushFrame(DispatcherFrame frame)
  konum: System.Windows.Application.RunDispatcher(Object ignore)
  konum: System.Windows.Application.RunInternal(Window window)
  konum: System.Windows.Application.Run(Window window)
  konum: Samba.Presentation.App.Main()

Inner Exception 1
Type:    System.NullReferenceException
Message:   Nesne başvurusu bir nesnenin örneğine ayarlanmadı.
Source:   Samba.Domain
Stack Trace: konum: Samba.Domain.Models.Accounts.AccountTransaction.UpdateAccount(Int32 accountTypeId, Int32 accountId)
  konum: Samba.Domain.Models.Accounts.AccountTransaction.UpdateAccounts(IEnumerable`1 accountDataList)
  konum: Samba.Domain.Models.Accounts.AccountTransactionDocument.UpdateSingletonTransactionAmount(Int32 transactionTypeId, String transactionName, Decimal amount, Decimal exchangeRate, IEnumerable`1 accountDataList)
  konum: Samba.Domain.Models.Tickets.Calculation.UpdateCalculationTransaction(AccountTransactionDocument document, Decimal amount, Decimal exchangeRate, IEnumerable`1 accountDataList)
  konum: Samba.Domain.Models.Tickets.Ticket.CalculateServices(IEnumerable`1 calculations, Decimal sum)
  konum: Samba.Domain.Models.Tickets.Ticket.GetPostTaxServicesTotal()
  konum: Samba.Modules.PaymentModule.OrderSelector.UpdateSelectors()
  konum: Samba.Modules.PaymentModule.OrderSelector.UpdateExchangeRate(Decimal exchangeRate)
  konum: Samba.Modules.PaymentModule.ForeignCurrencyButtonsViewModel.set_ForeignCurrency(ForeignCurrency value)
  konum: Samba.Modules.PaymentModule.PaymentEditorViewModel.Prepare(Ticket selectedTicket)
  konum: Samba.Modules.PaymentModule.PaymentModule.<OnInitialization>b__2(EventParameters`1 x)
  konum: Microsoft.Practices.Prism.Events.EventSubscription`1.InvokeAction(Action`1 action, TPayload argument)
  konum: Microsoft.Practices.Prism.Events.EventSubscription`1.<>c__DisplayClass2.<GetExecutionStrategy>b__0(Object[] arguments)
  konum: Microsoft.Practices.Prism.Events.EventBase.InternalPublish(Object[] arguments)
  konum: Microsoft.Practices.Prism.Events.CompositePresentationEvent`1.Publish(TPayload payload)
  konum: Samba.Presentation.Services.Common.ExtensionMethods.Publish[TEventsubject](TEventsubject eventArgs, String eventTopic, Action expectedAction)

-----------------------------

[Assembly Info]
Samba.Services, Version=1.0.0.0
mscorlib, Version=4.0.0.0
System, Version=4.0.0.0
Microsoft.Practices.Prism, Version=4.0.0.0
WindowsBase, Version=4.0.0.0
Samba.Infrastructure, Version=1.0.0.0
Samba.Infrastructure.Data, Version=1.0.0.0
PresentationFramework, Version=4.0.0.0
System.Xaml, Version=4.0.0.0
Samba.Presentation.Services, Version=1.0.0.0
FluentValidation, Version=3.4.0.0
Samba.Domain, Version=1.0.0.0
DevExpress.Xpf.Grid.v14.1, Version=14.1.6.0
DevExpress.Xpf.Grid.v14.1.Core, Version=14.1.6.0
PresentationCore, Version=4.0.0.0
Stateless, Version=1.0.0.0
System.Core, Version=4.0.0.0
System.Drawing, Version=4.0.0.0
DevExpress.Xpf.Core.v14.1, Version=14.1.6.0
EntityFramework, Version=4.4.0.0
System.Windows.Forms, Version=4.0.0.0
System.ComponentModel.Composition, Version=4.0.0.0
Samba.Localization, Version=1.0.0.0
Microsoft.CSharp, Version=4.0.0.0
Microsoft.Practices.ServiceLocation, Version=1.0.0.0
Samba.Persistance, Version=1.0.0.0
Microsoft.Practices.Prism.MefExtensions, Version=4.0.0.0
PropertyTools, Version=2012.4.14.1

-----------------------------

[System Info]
Operating System
-Microsoft Windows 10 Pro
--CodeSet = 1254
--CSDVersion = 
--CurrentTimeZone = 180
--FreePhysicalMemory = 6058320
--OSArchitecture = 64 bit
--OSLanguage = 1055
--ServicePackMajorVersion = 0
--ServicePackMinorVersion = 0
--Version = 10.0.15063

Machine
-DESKTOP-CAEIRV9
--Manufacturer = Gigabyte Technology Co., Ltd.
--Model = H110M-S2
--TotalPhysicalMemory = 8498110464
--UserName = DESKTOP-CAEIRV9\kervan

 -----------------------------